รถตอก5

รถตอก

รถตอก6

รถเจาะ

รถตอก7

Service

 

ปั้นจั่น ตอกเสาเข็ม ราคาปั้นจั่นตอกเสาเข็ม ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม  รถตอกเสาเข็ม ขายปั้นจั่นเล็กรถปั้นจั่น ตอกเสาเข็มตรีปั้นจั่นเครื่องตอกเสาเข็มรับตอกเสาเข็ม บริการตอกเสาเข็ม รถปั้นจั่นตีนตะขาบ รถตอกเสาเข็มตีนตะขาบ รถปั้นจั่นไฮดรอลิค รถตอกเสาเข็มไฮดรอลิค
ปั้นจั่น,ตอกเสาเข็ม,ราคาปั้นจั่นตอกเสาเข็ม,ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม,รถตอกเสาเข็ม,ขายปั้นจั่นเล็ก,รถปั้นจั่น,ตอกเสาเข็ม,ตรีปั้นจั่น,เครื่องตอกเสาเข็ม,รับตอกเสาเข็ม,บริการตอกเสาเข็ม,รถปั้นจั่นตีนตะขาบ,รถตอกเสาเข็มตีนตะขาบ,รถปั้นจั่นไฮดรอลิค,รถตอกเสาเข็มไฮดรอลิค

เราทำอะไร

บริษัท ตรีปั้นจั่น โมบาย จำกัด

                    ตรีปั้นจั่นเราผลิตและจำหน่ายปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบ เพื่อให้บริการงานด้านการผลิตและจำหน่ายปั้นจั่นตอกเสาเข็มตีนตะขาบทั่วทุกพื้นที่ ทุกภาคในราชอาณาจักรไทย

                    บริษัท  ตรีปั้นจั่น โมบาย จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  ในด้านคุณภาพของการบริการลูกค้าที่มีอยู่หลากหลายประเภท รวมทั้งมีประสบการณ์  ด้านการบริหารบุคคลากรควบคุมปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบ การบริหารงานตอกเสาเข็ม  การบริการงานต้นทุนการผลิต  การบริหารการขนส่ง   ที่เกิดขึ้นจากการประกอบการเราทุ่มเทพัฒนาระบบงานการผลิต  เพื่อให้เหมาะสมกับยุคภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบที่หลากประเภท บุคลากรที่มีความชำนาญ

ปั้นจั่น,ตอกเสาเข็ม,ราคาปั้นจั่นตอกเสาเข็ม,ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม,รถตอกเสาเข็ม,ขายปั้นจั่นเล็ก,รถปั้นจั่น,ตอกเสาเข็ม,ตรีปั้นจั่น,เครื่องตอกเสาเข็ม,รับตอกเสาเข็ม,บริการตอกเสาเข็ม,รถปั้นจั่นตีนตะขาบ,รถตอกเสาเข็มตีนตะขาบ,รถปั้นจั่นไฮดรอลิค,รถตอกเสาเข็มไฮดรอลิค

ข่าวสาร

ปั้นจั่น,ตอกเสาเข็ม,ราคาปั้นจั่นตอกเสาเข็ม,ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม,รถตอกเสาเข็ม,ขายปั้นจั่นเล็ก,รถปั้นจั่น,ตอกเสาเข็ม,ตรีปั้นจั่น,เครื่องตอกเสาเข็ม,รับตอกเสาเข็ม,บริการตอกเสาเข็ม,รถปั้นจั่นตีนตะขาบ,รถตอกเสาเข็มตีนตะขาบ,รถปั้นจั่นไฮดรอลิค,รถตอกเสาเข็มไฮดรอลิค

4645

บริษัท ตรีปั้นจั้น โมบาย จำกัด ได้รับมอบเครื่องหมายดาวเงิน 6 แฉก จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 

 4 พฤษภาคม 2560

          นายมงคล ลีลาธนากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 เป็นประธานมอบ

juhoi

บริษัท ตรีปั้นจั้น โมบาย จำกัด จำหน่ายรถเจาะน้ำบาดาล

 4 พฤษภาคม พ.ศ 2560

          บริษัท ตรีปั้นจั้น โมบาย จำกัด จำหน่ายรถเจาะน้ำบาดาล 

dgffh

บริษัท ตรีปั้นจั้น โมบาย จำกัด มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตมากยิ่ง

2 พฤษภาคม พ.ศ 2560

         ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยงจึงมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อความแม่นยำและเที่ยงตรงเพิ่มคุณภาพของ

ปั้นจั่น,ตอกเสาเข็ม,ราคาปั้นจั่นตอกเสาเข็ม,ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม,รถตอกเสาเข็ม,ขายปั้นจั่นเล็ก,รถปั้นจั่น,ตอกเสาเข็ม,ตรีปั้นจั่น,เครื่องตอกเสาเข็ม,รับตอกเสาเข็ม,บริการตอกเสาเข็ม,รถปั้นจั่นตีนตะขาบ,รถตอกเสาเข็มตีนตะขาบ,รถปั้นจั่นไฮดรอลิค,รถตอกเสาเข็มไฮดรอลิค

88288-200

การฝึกอบรม

TPM ให้การฝึกอบรมด้านเทคนิคและบริการแก่ตัวแทนจำหน่ายวิศวกรฝ่ายบริการและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเครื่องจักรและการบำรุงรักษา

88288-200

การเงินและการประกันภัย

TPM Finance เสนอโซลูชั่นทางการเงินที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกรายเพื่อช่วยให้พวกเขาซื้ออุปกรณ์ที่ต้องการและมีประสิทธิภาพในการปกป้องการลงทุน

88288-200

SERVICE NETWORK

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายของ TPM ในภูมิภาคของคุณเพื่อรับบริการอะไหล่และการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

ปั้นจั่น,ตอกเสาเข็ม,ราคาปั้นจั่นตอกเสาเข็ม,ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม,รถตอกเสาเข็ม,ขายปั้นจั่นเล็ก,รถปั้นจั่น,ตอกเสาเข็ม,ตรีปั้นจั่น,เครื่องตอกเสาเข็ม,รับตอกเสาเข็ม,บริการตอกเสาเข็ม,รถปั้นจั่นตีนตะขาบ,รถตอกเสาเข็มตีนตะขาบ,รถปั้นจั่นไฮดรอลิค,รถตอกเสาเข็มไฮดรอลิค
hlhikl;.k
45656
32131
io;k
ปั้นจั่น ตอกเสาเข็ม ราคาปั้นจั่นตอกเสาเข็ม ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม  รถตอกเสาเข็ม ขายปั้นจั่นเล็กรถปั้นจั่น ตอกเสาเข็มตรีปั้นจั่นเครื่องตอกเสาเข็มรับตอกเสาเข็ม บริการตอกเสาเข็ม รถปั้นจั่นตีนตะขาบ รถตอกเสาเข็มตีนตะขาบ รถปั้นจั่นไฮดรอลิค รถตอกเสาเข็มไฮดรอลิค
าเข็มตรีปั้นจั่นเครื่องตอกเสาเข็ม